Tuesday, June 25, 2013

Οι ολέθριες συνέπειες του λουκέτου ΕΡΤ, μέρος 1ον

Για την ERT World, την ψηφιακή τεχνολογία, τις απώλειες από προγράμματα ΕΣΠΑ
 

Μεταφορά, διανομή και εκμετάλλευση δορυφορικού σήματος ERTWorld

α. Το δορυφορικό πρόγραμμα της ΕΡΤ, το ERTWorld, πριν το κλείσιμο της ΕΡΤ, μεταφερόταν δορυφορικά σε όλες τις ηπείρους. Για τη μεταφορά του, μετά από διεθνή διαγωνισμό η ΕΡΤ είχε συνάψει τριετή σύμβαση με εταιρεία. Η σύμβαση είχε ημερομηνία έναρξης την 4η/9/2012 και το ετήσιο κόστος που πλήρωνε η ΕΡΤ ήταν 1.100.000 € συμπ. ΦΠΑ ετησίως. Η αιφνίδια διακοπή του σήματος ERTWorld, πέρα από το γεγονός του μαύρου στους ομογενείς, δίνει το δικαίωμα στην εταιρεία που παρείχε την υπηρεσία να..
διεκδικήσει το συμβατικό τίμημα αφού δεν υπήρξε καταγγελία της σύμβασης με προηγούμενη προειδοποίηση.
β. Μπορεί η ΕΡΤ να πληρώνει για τη μεταφορά του σήματος ERTWorld παγκοσμίως, εν τούτοις εισέπραττε πολύ περισσότερα από την εκμετάλλευσή του από αρκετές δορυφορικές ή καλωδιακές συνδρομητικές πλατφόρμες κυρίως στην Αμερική, τον Καναδά, την Αυστραλία αι τη Νότια Αφρική. Μέχρι τις 3/9/2012 ο ανάδοχος που είχε κερδίσει τον διαγωνισμό της παγκόσμιας εκμετάλλευσης, απέδιδε στην ΕΡΤ το ποσό των 2.000.000 € συμπ. ΦΠΑ ετησίως. Παρότι υπήρξαν έγκαιρες εισηγήσεις για προκήρυξη νέου διαγωνισμού μετά τη λήξη της προηγούμενης σύμβασης στις 3/9/12, οι τελευταίες δύο διοικήσεις της ΕΡΤ κωλυσιεργούσαν και δεν προκήρυξαν τον διαγωνισμό. Οι συνδρομητικές πλατφόρμες συνέχισαν να μεταδίδουν το ERTWorld και να εισπράττουν από τους ομογενείς συνδρομητές τους. Η ΕΡΤ είχε σκοπό να τους ζητήσει αναδρομικά από τις 4/9/12 τα σχετικά χρήματα. Εν τούτοις, η αιφνίδια και χωρίς προειδοποίηση διακοπή της μετάδοσης δίνει την ευκαιρία σε όλες τις συνδρομητικές πλατφόρμες να αρνηθούν την καταβολή των χρημάτων επικαλούμενες τη ζημία που υπέστησαν οι ίδιες από την διακοπή των συμβολαίων με τους συνδρομητές τους. Ετήσιες απώλειες για την ΕΡΤ 2.000.000 € από τις 4/9/12 και εντεύθεν.

Το ΕΣΠΑ
Η ΕΡΤ είχε καταθέσει πρόταση στο ΕΣΠΑ για την ανάπτυξη του αρχείου της, την ευρύτερη διάδοσή του στους πολίτες και τη δημιουργία Οπτικοακουστικού Μουσείου στις εγκαταστάσεις της Κατεχάκη. Το έργο είχε προεγκριθεί για συνολική χρηματοδότηση 9.800.000 €. Η τελική έγκριση αναμενόταν αυτό τον μήνα για 3 από τα 5 υποέργα ύψους 5,8 εκ. €, ενώ για τα υπόλοιπα δύο υποέργα ύψους 4 εκ. € αναμενόταν τον Σεπτέμβριο του 2013. Η διάλυση της ΕΡΤ ακυρώνει ουσιαστικά τη συμμετοχή της στο ΕΣΠΑ. Ακόμα και αν επαναλειτουργήσει είναι σχεδόν βέβαιο ότι η χρονική καθυστέρηση που προκλήθηκε με τη διάλυσή της θα αποβεί μάλλον μοιραία. Η ζημία των 9,8 εκ. € δεν αποτελεί απώλεια μόνον για την ΕΡΤ, αλλά και για το κράτος που είναι σχεδόν βέβαιο ότι δεν θα απορροφήσει τα χρήματα αυτά.

Η απώλεια των συχνοτήτων στην ψηφιακή τηλεόραση
Στις 30 Ιουνίου 2013 πρόκειται να προκηρυχθεί η δημοπρασία για την αδειοδότηση παρόχων δικτύου ψηφιακής τηλεόρασης. Εντός των προδιαγραφών της δημοπρασίας υπάρχει χρονοδιάγραμμα εγκατάστασης ψηφιακών πομπών σε 156 σημεία της χώρας από τις 30/9/13 έως τις 30/9/14. Στην ΕΡΤ αποδίδονται δύο συχνότητες που σημαίνει ότι θα πρέπει να εγκαταστήσει περί τους 300 πομπούς, στο χρονικό αυτό διάστημα. Το χρονοδιάγραμμα είναι αυστηρό και δεν επιτρέπει καμία απόκλιση με ποινή την αφαίρεση της άδειας. Ως γνωστόν, η ΕΡΤ αγοράζει εξοπλισμό με διαγωνισμούς. Οι προδιαγραφές για την αγορά 300 πομπών είχαν ετοιμαστεί από τα τέλη του 2012. Εν τούτοις, η τελευταία διοίκηση της ΕΡΤ με διάφορες κωλυσιεργίες και δικαιολογίες δεν είχε προκηρύξει το σχετικό διαγωνισμό. Με τη διακοπή της λειτουργίας της, η ΕΡΤ χάνει κάθε δυνατότητα να προμηθευτεί εγκαίρως τους αναγκαίους πομπούς, με αποτέλεσμα να υπάρχει ο (πολύ πιθανός) κίνδυνος να της αφαιρεθεί η άδεια παρόχου δικτύου λόγω μη συμμόρφωσης με το χρονοδιάγραμμα εγκατάστασης. Στην περίπτωση αυτή οι συχνότητές της θα αποδοθούν στον ιδιώτη ανάδοχο (πιθανότατα μαζί με τον υπάρχοντα εξοπλισμό της). Η ζημία είναι ανυπολόγιστη όχι μόνον οικονομικά αλλά και γιατί το δημόσιο θα μείνει χωρίς δικές του συχνότητες και χωρίς δικό του δίκτυο στην ψηφιακή τηλεόραση.

High Definition - ΕΡΤ HD και εξοπλισμός HD
Η πιθανή αφαίρεση συχνοτήτων από την ΕΡΤ και η αναγκαστική εκπομπή (όποιων προγραμμάτων της παραμείνουν) μέσω ιδιωτών παρόχων δικτύου επί πληρωμή, προδιαγράφει τον κίνδυνο κατάργησης του προγράμματος ERTHD, που τόσο πολεμήθηκε από τους ιδιωτικούς σταθμούς και ουσιαστικής αχρήστευσης ανάλογου εξοπλισμού ύψους περίπου 8 εκ. € που έχει προμηθευτεί μέχρι σήμερα η ΕΡΤ. Η μεγαλύτερη ζημιά, ωστόσο, είναι η μετατροπή της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης από πρωτοπόρο σε ουραγό στην τεχνολογική εξέλιξη.
- greektv-com

No comments:

Post a Comment