Wednesday, April 3, 2013

Σάλος στην Χαλκιδική για τα τοξικά λύματα - Ζητείται άμεση παρέμβαση της πολιτείας

Σάλος στην κοινωνία της Ολυμπιάδας Χαλκιδικής από το δημοσίευμα της Εφημερίδας των Συντακτων. Αυτοδιοικητικοί φορείς και επιστήμονες ζητούν την άμεση παρέμβαση της πολιτείας. Η “Ελληνικός Χρυσός” παραδέχεται την ύπαρξη τοξικών λυμάτων, αλλά την αποδίδει στους “χρυσοθήρες” της δεκαετίας του ΄80! Την εταιρεία διαψεύδουν κάτοικοι της περιοχής.
Μεγάλες ποσότητες βαρέων μετάλλων, όπως αρσενικό, μόλυβδος και ψευδάργυρος, εντοπίστηκαν στα νερά της Ολυμπιάδας Χαλκιδικής τα οποία γειτνιάζουν με το εργοστάσιο της Εντοράντο Γκόλντ, σύμφωνα με δημοσίευμα της Εφημερίδας των Συντακτών.
Βάσει μετρήσεων που έγιναν στα νερά που εκβάλλουν στον Στρυμονικό σε κοντινή απόσταση από ιχθυοκαλλιέργειες και μυδοκαλλιέργειες, εντοπίστηκε αρσενικό 49.000 φορές πάνω από τις προβλεπόμενες τιμές, μαγγάνιο 2.660 φορές περισσότερο, μόλυβδος 169 φορές περισσότερο ενώ..
πολύ παραπάνω από το φυσιολογικό όριο κινείται και ο ψευδάργυρος.
Σοκαριστικές είναι οι καταγ­γελίες που έφτασαν στα γραφεία της «Εφ.Συν.» από την Ολυμπιάδα. Οι φω­τογραφίες με καφεκίτρινα νερά και αφρούς από ρέματα που γειτνιά­ζουν με το εργοστάσιο εμπλουτι­σμού της εταιρείας «Ελληνικός Χρυσός», έφτασαν την ώρα που η διοίκηση της «Ελντο­ράντο» έδινε συνέντευξη Τύπου, φρουρούμενη από διμοιρίες των ΜΑΤ, στη Θεσσαλονίκη.
«Σας φέρνουμε αποδείξεις για το πώς εννοεί την περιβαλλοντική προστασία η "Ελντοράντο"», μας λέει η βουλευτής Χαλκιδικής του ΣΥΡΙΖΑ, Κατερίνα Ιγγλέζη, ενώ παραθέτει ντοκουμέντα. Οι συγκρίσεις στις οποίες προβαίνει η βουλευτής αφορούν διηθήματα και νερό για ανθρώπινη κατανάλωση, «παρ' όλα αυτά επ' ουδενί δεν μειώνουν το μέγεθος του προβλήματος».
«Για ωρολογιακή βόμβα έτοιμη να εκραγεί» κάνει λόγο ο καθηγητής Υδρογεωολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και βουλευτής Β'Αθηνών του ΣΥΡΙ­ΖΑ, Αποστόλης Αλεξόπουλος. «Οι συγκεντρώσεις σε βαρέα μέταλλα και τοξικά είναι πολύ πάνω από τα ανώτατα προβλεπόμενα όρια. Ιδι­αίτερα το αρσενικό, που είναι πολύ τοξικό και καρκινογόνο, το μαγγά­νιο και ο μόλυβδος».
Τη Δευτέρα η βουλευτής και ο δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Αριστοτέλη, Κώστας Ευθυμίου, προχώρησαν σε καταγγελία προς την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, την Αποκεντρωμέ­νη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης, την Περιφέρεια Κεντρικής Μακε­δονίας, την οποία κοινοποίησαν και προς τον δήμαρχο Βόλβης, Δη­μήτρη Γαλαμάτη.
Οι μετρήσεις, τις οποίες επικαλούνται, έγιναν από ειδικευμένο εργαστήριο που είναι διαπιστευμένο στο ΕΣΥΔ (Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης) για χημι­κές και μικροβιολογικές αναλύσεις σε νερά και απόβλητα. Στη σχετική καταγγελία αναφέ­ρεται:
«Στις 15 Μαρτίου 2013 καταγ­γέλθηκε από κατοίκους της περιο­χής Ολυμπιάδας Χαλκιδικής ότι σε δύο ρέματα της περιοχής "Καλύβια Βαρβάρας", που γειτνιάζουν με το εργοστάσιο εμπλουτισμού Ολυ­μπιάδας της εταιρείας "Ελληνικός Χρυσός", υπήρχε εκροή υγρών αποβλήτων, προερχόμενων από το εργοστάσιο εμπλουτισμού. Την επομένη 16 Μαρτίου 2013 πήρα­με με πρωτοβουλία μας δείγματα των υγρών αποβλήτων, όπως και δείγματα υγρών και λάσπης από την κοίτη των ρεμάτων στα κατά­ντη και τα στείλαμε για ανάλυση σε διαπιστευμένο εργαστήριο αναλύ­σεων, από όπου στις 30 Μαρτίου 2013 πήραμε και τα αποτελέσματα των αναλύσεων που σας επισυνά­πτουμε. Στο ένα από τα δύο ρέματα υπήρχαν τοποθετημένοι και σωλή­νες εκροής που απόβαλλαν υγρά της τάξης των μερικών κυβικών μέτρων ανά ώρα.
Σας επισημαίνουμε ότι τα ρέμα­τα αυτά έχουν άμεση σχέση με τον υδροφόρο ορίζοντα της περιοχής και εκβάλλουν στον Στρυμονικό Κόλπο, μερικές εκατοντάδες μέτρα μετά τα σημεία εκροής των απο­βλήτων. Σε κοντινές αποστάσεις από τα σημεία της εκβολής υφίστα­νται στη θαλάσσια περιοχή ιχθυο­καλλιέργειες και μυδοκαλλιέργειες που δέχονται άμεση επίδραση από τα απόβλητα στη θάλασσα. Από τα αποτελέσματα αναλύσεων του διαπιστευμένου εργαστηρίου δια­πιστώσαμε ότι οι περιεκτικότητες σε βαρέα και τοξικό μέταλλα (As, Pb, Zn, Mn κ.λπ.) υπερβαίνουν κατά πολύ τα θεσμοθετημένα όρια και για τους αποδέκτες, αλλά και για χρήση νερού. Επειδή, με βάση τα παραπάνω στοιχεία, εγκυμονούνται σοβαροί κίνδυνοι για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, ζητάμε να διενεργήσετε άμεση αυτοψία στους χώρους που προαναφέραμε, να γίνουν δειγ­ματοληψίες και αναλύσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες και να ελέγξε­τε αν τηρούνται οι περιβαλλοντικοί όροι της ΑΈΠΟ (ΑΠ οικ. 201745, 26/07/2011, AΔA: 4ΑΣΔ0-ΩΔ0) και ειδικότερα οι περιβαλλοντικοί όροι που αναφέρονται στο υποέργο Εργοστάσιο Εμπλουτισμού Ολυ­μπιάδας της εταιρείας "Ελληνικός Χρυσός"».
Ο Κώστας Ευθυμίου και ο Γιώρ­γος Ζουμπάς είναι μέλη της συ­ντονιστικής επιτροπής αγώνα κα­τοίκων της περιοχής. «Δεν είχαμε αμφιβολίες πως τα νερά που βγαί­νουν από το εργοστάσιο δεν είναι καθαρά. Όταν φίλος από την Ολυ­μπιάδα μάς ενημέρωσε για την ει­κόνα που παρουσιάζουν τα ρέματα, πήγαμε επιτόπου 4 άτομα και πή­ραμε δείγματα. Τα αποτελέσματα του εργαστηρίου είναι η επιβεβαί­ωση ότι το εργοστάσιο λειτουργεί ανεξέλεγκτα. Ξέρουν πολύ καλά τι ρίχνουν και τι καταλήγει στα νερά και στο έδαφος...», μας λένε.
«Η "Ελντοράντο" διατείνεται με δηλώσεις και διαφημίσεις ότι κάνει τη μεγαλύτερη περιβαλλο­ντική αποκατάσταση στην Ευρώ­πη. Το μόνο που έχουν κάνει για το πράσινο είναι πως... έβαψαν πράσινο το εργοστάσιο στην Ολυ­μπιάδα. Η εταιρεία είναι έκθετη, οφείλει εξηγήσεις για τα τοξικά νερά. Όλα αυτά χύνονται από το εργοστάσιο μέσω των ρεμάτων στον Στρυμονικό Κόλπο και στον υδροφόρο ορίζοντα», δηλώνει η Ιγγλέζη.
«Απορίες και εύλογη ανησυχία για το αν είναι ανθρωπογενούς προέλευσης και τι είδους ανθρωπογενούς προέλευσης είναι οι επι­βαρύνσεις που διαπιστώνονται» εκφράζει ο επίκουρος καθηγητής Χημείας Τροφίμων του Πανεπιστη­μίου Αθηνών, Γιάννης Ζαμπετάκης. «Προφανώς τα στοιχεία πρέπει να διαβιβαστούν στα αρμόδια όργα­να, όπως η ΕΥΕΠ (Ειδική Υπηρε­σία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος), ώστε η επίσημη πολιτεία να πράξει τα δέοντα, εάν πραγματικά ενδια­φέρεται για τους κατοίκους και το περιβάλλον», συμπλήρωσε.
«Σαφέστατα και διαπιστώνω υψηλές συγκεντρώσεις στα βαρέα μέταλλα κι αυτό είναι προς διερεύ­νηση», λέει ο χημικός μηχανικός, Σωτήρης Στασινός.
«Οι κάτοικοι θα πρέπει να προ­χωρήσουν σε καταγγελίες προς τις αρμόδιες υπηρεσίες που θα προβούν άμεσα σε αυτοψία. Οφεί­λουν να διερευνήσουν οι αρχές πού οφείλονται οι συγκεντρώσεις αυ­τές, αλλά και την ίδια τη φύση του εδάφους».

No comments:

Post a Comment