Thursday, February 21, 2019

Διερεύνηση Ποινικών και Πειθαρχικών ευθυνών για τις κάμερες στα σχολεία των Χανίων...

...σύμφωνα και με έγγραφο της ανεξάρτητης Αρχής

Η επιβεβαίωση από την ανεξάρτητη «ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» (Α.Π.Δ.Π.Χ.) των αναφορών για την παράνομη ευρεία εγκατάσταση και λειτουργία εξωτερικών Συστημάτων Καμερών Ασφαλείαςσε Δημόσια-Δημοτικά κτίρια όπως και τα Σχολεία αρμοδιότητας του Δήμου Χανίων, προσέθεσε νέα ουσιώδη στοιχεία στην πολύπλευρη διερεύνηση του θέματος από τις
Εισαγγελικές Αρχές των Χανίων,
την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης και την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης.
Στις αρμοδιότητες της ανεξάρτητης Αρχής ανήκει μόνο η επιβολή Διοικητικών
κυρώσεων εις βάρος των «υπευθύνων επεξεργασίας», στις οποίες συμπεριλαμβάνεται
και η απεγκατάσταση των παράνομων καμερών ασφαλείας, όπως και έγινε ήδη στο
Δημοτικό Θέατρο «Δημήτρης Βλησίδης» (4 κάμερες), στο «Ιστορικό Αρχείο
Κρήτης» (6 κάμερες), στο 2 ο Δημοτικό Σχολείο Σούδας (2 κάμερες) και στο 10 ο
Δημοτικό Σχολείο και 10 ο Νηπιαγωγείο Χανίων (2 κάμερες), ενώ αναμένονται και οι
τελικές Αποφάσεις και για τα υπόλοιπα σχολεία των Χανίων.
Το σχετικό έγγραφο της ανεξάρτητης Αρχής αναφέρεται στην υποχρεωτική (πριν την
25 η Μαΐου 2018) αρχική «Γνωστοποίηση» του συστήματος βιντεοεπιτήρησης προς
την Αρχή, της οποίας η παράλειψη ή η χρονικά καθυστερημένη υποβολή επιφέρει
Ποινικές κυρώσεις. Σύμφωνα με το έγγραφο αυτό, αρχική «Γνωστοποίηση» δεν
υλοποιήθηκε ποτέ στα εξής Σχολεία των Χανίων: 1 ο Δημοτικό Σχολείο Σούδας (4
κάμερες), 2 ο Δημοτικό Σχολείο Σούδας (2 κάμερες), 10 ο Δημοτικό Σχολείο και 10 ο
Νηπιαγωγείο (2 κάμερες), Δημοτικό Σχολείο Χρυσοπηγής (6 κάμερες), 7 ο
Νηπιαγωγείο (4 κάμερες). Υλοποιήθηκε αλλά ετεροχρονισμένα όταν ήδη είχαν
ανακύψει αντιδράσεις και όχι από τότε που έγινε η εγκατάστασή του στα εξής
Σχολεία των Χανίων: 3 ο Δημοτικό Σχολείο και 3 ο -4 ο Νηπιαγωγείο (10 κάμερες), 7 ο
Δημοτικό Σχολείο (4 κάμερες), Γυμνάσιο Σούδας (8 κάμερες).
Σε όλα τα προαναφερόμενα Σχολεία αγνοήθηκε η απαραίτητη προϋπόθεση
νομιμοποίησης, η Απόφαση εγκατάστασης του συστήματος βιντεοεπιτήρησης, που
προϋποθέτει τη σύμφωνη γνώμη τόσο του «Συλλόγου Διδασκόντων»
(Καθηγητών–Δασκάλων) όσο και του «Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων» αλλά και
του «μαθητικού Συλλόγου» του Σχολείου, πριν την εγκατάστασή του. Σε όποιες
περιπτώσεις δηλώνεται σύμφωνη γνώμη Συλλόγου έστω και ετεροχρονισμένα, αυτή
δεν αποδεικνύεται βάσει επαρκώς τεκμηριωμένων Πρακτικών και είναι ΑΚΥΡΗ, μια
παράλειψη που αποτελεί βεβαιωμένη παραβίαση άρθρων του Καταστατικού του που
αναφέρονται στο σκοπό λειτουργίας του και συνιστά λόγο διάλυσής του. Επίσης, ως
η απαραίτητη από τη σχετική Νομοθεσία Αιτιολόγηση με βάση πραγματικά στοιχεία,
χρησιμοποιείται η εσκεμμένη, μεθοδευμένη, ψευδής και μοναδική Αιτιολόγηση των
φθορών από γκράφιτι.
Με το έγγραφό της η ανεξάρτητη Αρχή επιβεβαιώνει σχετικές αναφορές για τα Σχολεία των Χανίων, με τρόπο επαρκή για την κίνηση τόσο της Ποινικής όσο και της Πειθαρχικής διαδικασίας εναντίον όλων των εμπλεκομένων στην υπόθεση, όπως των Διευθυντών των Σχολείων, των Διευθυντών των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων που ήδη Αρχειοθέτησαν την υπόθεση, των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου
Χανίων και των αρμοδίων Αιρετών και Υπαλλήλων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Όλοι τους συνέργησαν συντονισμένα και φέρουν ευθύνη για το «σοκ» που δέχθηκε η
σχολική κοινότητα σε κάθε ένα από τα αναφερόμενα Σχολεία, όταν ένα πρωί κατόπιν
Απόφασης φασιστικού τύπου, αυθαίρετα, μονομερώς και εξ’ ολοκλήρου παράνομα,
τα Σχολεία αυτά μετατράπηκαν σε «ηλεκτρονικά φρούρια-φυλακές». Ήδη δεκάδες
στρέμματα του σημαντικού αστικού δημόσιου χώρου των Δημόσιων Σχολείων των
Χανίων είναι υπό παράνομη ψηφιακή επιτήρηση, προετοιμάζοντας έτσι μια μορφή
διοίκησης-ελέγχου της κοινωνίας στην Κρήτη διαφορετική και ανεξάρτητη από το
σύστημα που ισχύει σήμερα στο Ελληνικό Κράτος.
Επίσης, στο Δημοτικό Θέατρο «Δημήτρης Βλησίδης» (4 κάμερες) που είναι μνημείο
αρμοδιότητας της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων, το 9 ο Δημοτικό Σχολείο Χανίων
(17 κάμερες) και το «Ιστορικό Αρχείο Κρήτης» (6 κάμερες) που είναι
χαρακτηρισμένα ως Διατηρητέα κτίρια, έχει συντελεστεί παράβαση της Νομοθεσίας
τόσο για την «προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα» όσο και «για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της
πολιτιστικής κληρονομιάς». Ήδη έχει οριστεί για το Μάϊο 2019 η σχετική Δίκη
εναντίον του αρμόδιου Αιρετού για το παράνομο εξωτερικό Σύστημα Καμερών
Ασφαλείας στο Δημοτικό Θέατρο «Δημήτρης Βλησίδης».

Νικόλαος Σ. Στεργιάδης

No comments:

Post a Comment